קלפי לוח שנה "מחשבת שנה מחדש" תש"פ 2019-2020

לוח שנה שולחני מעוצב עם משפטי השראה

קלפי לוח שנה "מחשבת שנה מחדש" תש"פ 2019-2020

60.00 50.00