קחו את זה ניו-אייג׳ית

ענת לב אדלר - תפילה לפני המבחן