מבצע מחברת השראה חינם מסדרת "מחברות לכל תיק" בקניית 3 מחברות מהסדרה